Novosti

“Zaželi u Jastrebarskom”

Naša korisnica koju posjećuje naša pomoćnica u kući oduševljena izlaskom nakon čak pet godina koji joj je ovim projektom omogućeno jer joj je pomoć neophodna. Gospođa boluje već dugi niz godina od multiple skleroze te joj je ovakva vrsta pomoći itekako važna, a oduševljenje ne skrivaju ni ona ni suprug koji je također bolestan te bez ovog projekta i pomoći naše pomoćnice ne bi bio potpun. Gospođa je napokon ugledala svijetlo dana te udahnula svježi zrak koji joj je ozario osmijeh na lice što nije nažalost mogla dugi niz godina.

Inicijalna konferencija EU projekta „Zaželi u Jastrebarskom“

Dana 10. listopada 2019. godine održana je Inicijalna konferencija EU projekta „Zaželi u Jastrebarskom“. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 100%, a vrijednost je 3.261.794,42 kn namijenjenih za provedbu projekta.

Zaželi u Jastrebarskom je prvi EU projekt Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarsko i iznimno smo ponosni što smo projekt predstavili javnosti i medijima. Provedba projekta je započela 1.3.2019.godine i trajat će 30 mjeseci, do 31.8.2021.godine. Projektom je zaposlena koordinatorica projekta te 15 žena koje se brinu o 64 korisnika. Važno je istaknuti da zaposlene žene ovim projektom su osnažile i unaprijedile svoj radni potencijal, a naše korisnike smo potaknuli na socijalnu uključenost i povećali im razinu kvalitete života.

Projekt „Zaželi u Jastrebarskom“ je od iznimne važnosti i za Grad Jastrebarsko i za Općinu Krašić jer se naši korisnici nalaze u ruralnom području te su samim time vezani za svoje domove što im je ovim projektom i omogućeno da u njima ostanu te se na taj način sprječava deinstitucionalizacija stanovništva. Svaka od naših 15 žena njihova su „produžena ruka“ i od velike koristi što su i korisnici prepoznali i istaknuli da bez njih ne bi mogli. Važan im je svaki dolazak naših pomoćnica jer na taj način im je olakšan svakodnevni život, od odlaska po namirnice i lijekove do obavljanja raznih kućanskih poslova te svakodnevnog druženje i razgovora što je njima samima od iznimne važnosti.

Hvala i našim partnerima Gradu Jastrebarsko, Općini Krašić, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i Centru za socijalnu skrb Jastrebarsko na podršci, suradnji i zajedničkom trudu da se uvijek iznađe najbolje rješenje.

Hvala i Zagrebačkoj županiji koja je prepoznala važnost ovog projekta te su nam donirali vozilo potrebno za lakšu i bolju provedbu projekta.

 

4.KOORDINACIJSKI SASTANAK -“Zaželi u Jastrebarskom”

1

 

 

 

31.7. srpnja 2019.g. održan je 4. koordinacijski sastanak u sklopu projekta “ZAŽELI U JASTREBARSKOM” – Programa zapošljavanja žena na području Grada Jastrebasrko i Općine Krašić.

 

Koordinacijskom sastanku prisustvovalo je ukupno  osoba, 14 zaposlenih žena na projektu ZAŽELI te koordintorica i voditeljica projekta.

 

S ciljem uspješne provedbe projektnih aktivnosti izvršene su potrebne administrativne radnje vezane uz izvještavanje zaposlenica o svom radu i dogovorene daljnje aktivnosti za uspješno pružanje potpore i pomoći krajnjim korisnicima – starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju.

 

Projekt ZAŽELI U JASTREBARSKOM – Program zapošljavanja žena na području Grada JastrebarskoG i Općine Krašić  je sufinancirala Europska unija temeljem Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., sredstvima Europskog socijalnog fonda.

 

 

POTPISIVANJE UGOVORA “Zaželi u Jastrebarskom”

Sa današnjim datumom su potpisani ugovori o radu na projektu „Zaželi u Jastrebarskom“ u GDCK Jastrebarsko. Žene će iduća 24 mjeseca pružati potporu i podršku osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju. Program „Zaželi u Jastrebarskom“ će se provoditi na području Grada Jastrebarskog i Općine Krašić te će podići ukupnu kvalitetu života na tom području. Ono što želimo postići i ostvariti je da osnažimo i unaprijedimo radni potencijal teže zapošljivih žena i dugotrajno nezaposlenih žena. Njihovim zapošljavanjem u lokalnoj zajednici namjera je ublažiti posljedice dugotrajne nezaposlenosti, potaknuti socijalnu uključenost, a istovremeno podići ukupnu kvalitetu života starijih osoba. Radno iskustvo i siguran izvor prihoda narednih 24 mjeseca, uz osnaživanje, novozaposlenim će ženama pružiti i priliku za stjecanjem novih znanja i vještina potrebnih na tržištu rada. To je pozitivna priča u kojoj svi dobivaju zaposlene žene, i krajnji korisnici kao i čitava lokalna zajednica.

Oglas za zapošljavanje djelatnica za pružanje usluga pomoći i njege za starije i nemoćne osobe

 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

REGIONALNI URED ZAGREB
www.hzz.hr
HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA JASTREBARSKO
VLADKA MAČEKA 2
10450 JASTREBARSKO
POTREBE ZA RADNICIMA
Broj biltena: 85 JASTREBARSKO, 2.5.2019

DJELATNIK/ICA ZA PRUŽANJE USLUGA POMOĆI I NJEGE ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

Radno mjesto

Broj: 1750095

Mjesto rada: JASTREBARSKO, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 15

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena – prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 2.5.2019

Natječaj vrijedi do: 9.5.2019

Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad

Korištenje vlastitog vozila: Da

 

Posloprimac

Razina obrazovanja:

  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Vozački ispit: Kategorija B

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije:

Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko raspisuje natječaj za rad na projektu “Zaželi u Jastrebarskom” – program zapošljavanja žena kroz uslugu pomoći i njege za starije i nemoćne.
U okviru projekta zaposliti će se 15 žena pripadnica ranjivih skupina s naglaskom na starije i dugotrajno nezaposlene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na puno radno vrijeme u roku od 24 mjeseca.
Područje rada Jastrebarsko i Krašić.
Prednost pri zapošljavanju će imati žene manjeg stupnja obrazovanja, one s radnim iskustvom u provedbi usluga za starije i nemoćne, te dugotrajno nezaposlene.
Opis poslova:
– pomoć i njega u obavljanju svakodnevnih kućanskih poslova (čišćenje, pranje odjeće, priprema obroka i dr.)
– odlazak po namirnice i lijekove
– održavanje osobne higijene i kućanstva korisnika
– pomoć u ostvarivanju prava i socijalnoj integraciji, te ostali poslovi na zahtjev korisnika uz osobni pristanak
Kandidatkinje su uz pisanu zamolbu dužne dostaviti:
– Potvrda o vođenju u evidenciji HZZ-a
– preslika svjedodžbe/dokaz o stečenoj spremi
– preslika osobne iskaznice
– Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
– Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
Ukoliko kandidatkinja uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužana je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog lista ili rodnog lista i sl.).
Uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kandidatkinje su dužne dostaviti dokaz o ranjivoj skupini (naglasak na dugotrajno nezaposlene, te starije od 50 godina).
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositeljice takvih prijava biti pozivane na daljnju provjeru.
Prije donošenja odluke o odabiru kandidatkinja koje ispunjavaju formalne uvjete biti će odžan razgovor u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova vezanih za ovo radno mjesto. Izabrane kandidatkinje obvezuju se pohađati i završiti jedan od programa osposobljavanja u sklopu projekta.
Pisane prijave se podnose osobno u GDCK Jastrebarsko ili poštom na adresu: Vladka Mačeka 2, Jastrebarsko 10450.
Obavijest o ishodu biti će dostavljena sudionicima u zakonskom roku. Nakon raspisanog oglasa i provedenog cjelokupnog postupka ne mora se izabrati nijedna osoba, te će se u tom slučaju donijeti odluka o poništenju oglasa.

 

Poslodavac

Poslodavac: Hrvatski Crveni križ, Gradsko Društvo Crvenog križa Jastrebarsko

Kontakt:

ZA REALIZACIJU OVE PRIJAVE ZADUŽEN JE SAVJETNIK:
GORDANA MARĐETKO
JASTREBARSKO, 2.5.2019

 

 

 

 

Zaželi u Jastrebarskom- oglas za zapošljavanje

Zaželi u Jastrebarskom

 

 

 

 

EU

Zaželi u Jastrebarskom

 

Naziv projekta:  “Zaželi u Jastrebarskom”

Nositelj projekta/korisnik : Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko
Partneri u projektu:  Grad Jastrebarsko

Općina Krašić

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb

Centar za socijalnu skrb Jastrebarsko

 

Kratki opis projekta 
Projektom se želi omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna i ruralna područja te osnažiti i unaprijediti radni potencijal 15 žena s nižom razinom obrazovanja s područja Jastrebarskog i Općine Krašić. Njihovim zapošljavanjem u lokalnoj zajednici ublažiti će se posljedice njihove nezaposlenosti te ujedno povećati socijalna uključenost i razina kvalitete života krajnjih korisnika pružanjem usluga podrške i pomoći u kući.

 

Lokacija provedbe projekta:  Zagrebačka županija

Referentna oznaka projekta:  Ref.br.Ugovora: UP.02.1.1.05.0209

Razdoblje provedbe projekta
                                                 Datum početka 01
.03.2019.
                                                 Datum završetka 31.08.2021.

Ukupna vrijednost projekta :  3.261.794,42 HRK
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova:  3.261.794,42 HRK

Ciljevi projekta
Specifični cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal 15 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja s područja Jastrebarskog i Općine Krašić, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika pružanjem usluga podrške i pomoći u kući.

Rezultati projekta 
Zapošljavanje 15 žena pripadnica ciljane skupine koje će se zaposliti kroz projekt u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici.

Pružanje pomoći i njege za 64 korisnika, starije i nemoćne osobe, od strane 15 zaposlenih žena.

 

Natječaj na koji je projekt prijavljen
Projekt je prijavljen u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, Prioritetne osi 2 – Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Kontakt za više informacija

Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko – Dunja Vlašić,  dipl. učiteljica, 00385 1 6283 363

 

 

Zaželi u Jastrebarskom

 

Poveznica na internetske stranice projekta

http://crvenikrizjastrebarsko.hr/

 

Poveznica na relevantne internetske stranice

http://www.esf.hr/

www.esf.hr

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr/operativni-program

www.razvoj.gov.hr

 

 

 

 

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarsko.