Novosti

POTPISIVANJE UGOVORA “Zaželi u Jastrebarskom”

Sa današnjim datumom su potpisani ugovori o radu na projektu „Zaželi u Jastrebarskom“ u GDCK Jastrebarsko. Žene će iduća 24 mjeseca pružati potporu i podršku osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju. Program „Zaželi u Jastrebarskom“ će se provoditi na području Grada Jastrebarskog i Općine Krašić te će podići ukupnu kvalitetu života na tom području. Ono što želimo postići i ostvariti je da osnažimo i unaprijedimo radni potencijal teže zapošljivih žena i dugotrajno nezaposlenih žena. Njihovim zapošljavanjem u lokalnoj zajednici namjera je ublažiti posljedice dugotrajne nezaposlenosti, potaknuti socijalnu uključenost, a istovremeno podići ukupnu kvalitetu života starijih osoba. Radno iskustvo i siguran izvor prihoda narednih 24 mjeseca, uz osnaživanje, novozaposlenim će ženama pružiti i priliku za stjecanjem novih znanja i vještina potrebnih na tržištu rada. To je pozitivna priča u kojoj svi dobivaju zaposlene žene, i krajnji korisnici kao i čitava lokalna zajednica.

Oglas za zapošljavanje djelatnica za pružanje usluga pomoći i njege za starije i nemoćne osobe

 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

REGIONALNI URED ZAGREB
www.hzz.hr
HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA JASTREBARSKO
VLADKA MAČEKA 2
10450 JASTREBARSKO
POTREBE ZA RADNICIMA
Broj biltena: 85 JASTREBARSKO, 2.5.2019

DJELATNIK/ICA ZA PRUŽANJE USLUGA POMOĆI I NJEGE ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

Radno mjesto

Broj: 1750095

Mjesto rada: JASTREBARSKO, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 15

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena – prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 2.5.2019

Natječaj vrijedi do: 9.5.2019

Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad

Korištenje vlastitog vozila: Da

 

Posloprimac

Razina obrazovanja:

  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Vozački ispit: Kategorija B

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije:

Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko raspisuje natječaj za rad na projektu “Zaželi u Jastrebarskom” – program zapošljavanja žena kroz uslugu pomoći i njege za starije i nemoćne.
U okviru projekta zaposliti će se 15 žena pripadnica ranjivih skupina s naglaskom na starije i dugotrajno nezaposlene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na puno radno vrijeme u roku od 24 mjeseca.
Područje rada Jastrebarsko i Krašić.
Prednost pri zapošljavanju će imati žene manjeg stupnja obrazovanja, one s radnim iskustvom u provedbi usluga za starije i nemoćne, te dugotrajno nezaposlene.
Opis poslova:
– pomoć i njega u obavljanju svakodnevnih kućanskih poslova (čišćenje, pranje odjeće, priprema obroka i dr.)
– odlazak po namirnice i lijekove
– održavanje osobne higijene i kućanstva korisnika
– pomoć u ostvarivanju prava i socijalnoj integraciji, te ostali poslovi na zahtjev korisnika uz osobni pristanak
Kandidatkinje su uz pisanu zamolbu dužne dostaviti:
– Potvrda o vođenju u evidenciji HZZ-a
– preslika svjedodžbe/dokaz o stečenoj spremi
– preslika osobne iskaznice
– Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
– Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
Ukoliko kandidatkinja uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužana je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog lista ili rodnog lista i sl.).
Uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kandidatkinje su dužne dostaviti dokaz o ranjivoj skupini (naglasak na dugotrajno nezaposlene, te starije od 50 godina).
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositeljice takvih prijava biti pozivane na daljnju provjeru.
Prije donošenja odluke o odabiru kandidatkinja koje ispunjavaju formalne uvjete biti će odžan razgovor u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova vezanih za ovo radno mjesto. Izabrane kandidatkinje obvezuju se pohađati i završiti jedan od programa osposobljavanja u sklopu projekta.
Pisane prijave se podnose osobno u GDCK Jastrebarsko ili poštom na adresu: Vladka Mačeka 2, Jastrebarsko 10450.
Obavijest o ishodu biti će dostavljena sudionicima u zakonskom roku. Nakon raspisanog oglasa i provedenog cjelokupnog postupka ne mora se izabrati nijedna osoba, te će se u tom slučaju donijeti odluka o poništenju oglasa.

 

Poslodavac

Poslodavac: Hrvatski Crveni križ, Gradsko Društvo Crvenog križa Jastrebarsko

Kontakt:

ZA REALIZACIJU OVE PRIJAVE ZADUŽEN JE SAVJETNIK:
GORDANA MARĐETKO
JASTREBARSKO, 2.5.2019

 

 

 

 

Zaželi u Jastrebarskom- oglas za zapošljavanje

Zaželi u Jastrebarskom

 

 

 

 

EU

Zaželi u Jastrebarskom

 

Naziv projekta:  “Zaželi u Jastrebarskom”

Nositelj projekta/korisnik : Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko
Partneri u projektu:  Grad Jastrebarsko

Općina Krašić

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb

Centar za socijalnu skrb Jastrebarsko

 

Kratki opis projekta 
Projektom se želi omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna i ruralna područja te osnažiti i unaprijediti radni potencijal 15 žena s nižom razinom obrazovanja s područja Jastrebarskog i Općine Krašić. Njihovim zapošljavanjem u lokalnoj zajednici ublažiti će se posljedice njihove nezaposlenosti te ujedno povećati socijalna uključenost i razina kvalitete života krajnjih korisnika pružanjem usluga podrške i pomoći u kući.

 

Lokacija provedbe projekta:  Zagrebačka županija

Referentna oznaka projekta:  Ref.br.Ugovora: UP.02.1.1.05.0209

Razdoblje provedbe projekta
                                                 Datum početka 01
.03.2019.
                                                 Datum završetka 31.08.2021.

Ukupna vrijednost projekta :  3.261.794,42 HRK
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova:  3.261.794,42 HRK

Ciljevi projekta
Specifični cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal 15 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja s područja Jastrebarskog i Općine Krašić, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika pružanjem usluga podrške i pomoći u kući.

Rezultati projekta 
Zapošljavanje 15 žena pripadnica ciljane skupine koje će se zaposliti kroz projekt u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici.

Pružanje pomoći i njege za 64 korisnika, starije i nemoćne osobe, od strane 15 zaposlenih žena.

 

Natječaj na koji je projekt prijavljen
Projekt je prijavljen u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, Prioritetne osi 2 – Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Kontakt za više informacija

Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko – Dunja Vlašić,  dipl. učiteljica, 00385 1 6283 363

 

 

Zaželi u Jastrebarskom

 

Poveznica na internetske stranice projekta

http://crvenikrizjastrebarsko.hr/

 

Poveznica na relevantne internetske stranice

http://www.esf.hr/

www.esf.hr

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr/operativni-program

www.razvoj.gov.hr

 

 

 

 

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarsko.