Novosti

DJELATNICA ZA PRUŽANJE USLUGE POMOĆI I NJEGE ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

DJELATNICA ZA PRUŽANJE USLUGE POMOĆI I NJEGE ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

Radno mjesto

Mjesto rada: JASTREBARSKO, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
________________________________________
Broj traženih radnika: 1
________________________________________
Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena
________________________________________
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
________________________________________
Način rada: Smjena – prijepodne
________________________________________
Smještaj: Nema smještaja
________________________________________
Naknada za prijevoz: U cijelosti
________________________________________
Natječaj vrijedi od: 19.11.2019.
________________________________________
Natječaj vrijedi do: 26.11.2019.
________________________________________
Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad
________________________________________

Posloprimac

Razina obrazovanja:
• Završena osnovna škola
• Srednja škola 3 godine
• Srednja škola 4 godine
________________________________________
Radno iskustvo: Nije važno
________________________________________
Ostale informacije: Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko raspisuje natječaj za rad na projektu „Zaželi u Jastrebarskom“ – program zapošljavanja žena kroz uslugu pomoći i njege za starije i nemoćne. U okviru projekta zaposlit će se 15 žena pripadnica ranjivih skupina s naglaskom na starije i dugotrajno nezaposlene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na puno radno vrijeme u roku od 24 mjeseca. Prednost pri zapošljavanju će imati žene manjeg stupnja obrazovanja, one s radnim iskustvom u provedbi usluga za starije i nemoćne te dugotrajno nezaposlene. Opis poslova: pomoć i njega u obavljanju svakodnevnih kućanskih poslova (čišćenje, pranje odjeće, priprema obroka itd), odlazak po namirnice i lijekove, održavanje osobne higijene i higijene kućastva korisnika, pomoć u ostvarivanju prava, pomoć u socijalnoj integraciji te ostali poslovi na zahtjev korisnika uz osobni pristanak. Kandidatkinje su uz pisanu zamolbu dužne dostaviti: -potvrda o vođenju u evidenciji HZZ-a; – preslika svjedodžbe/dokaz o stručnoj spremi; – preslika osobne iskaznice; – uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseca), – uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog lista ili rodnog lista i sl.). Uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kandidatkinje su dužne dostaviti dokaz o pripadnosti ranjivoj skupini (naglasak na dugotrajno nezaposlene te starije od 50 g.) Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositeljice takvih prijava biti pozivane na daljnju provjeru. Prije donošenja odluke o odabiru s kandidatkinjama koje ispunjavaju formalne uvjete bit će održan razgovor u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova vezanih za ovo radno mjesto. Izabrane kandidatkinje obvezuju se pohađati i završiti jedan od programa osposobljavanja u sklopu projekta. Pisane prijave se podnose osobno u GDCK Jastrebarsko ili poštom na adresu: Vladka Mačeka 2, 10450 Jastrebarsko.
Obavijest o ishodu bit će dostavljena sudionicima u zakonskom roku. Nakon raspisanog oglasa i provedenoga cjelokupnog postupka ne mora se izabrati nijedna osoba te će se u tom slučaju donijeti odluka o poništenju oglasa.
________________________________________

Poslodavac

Poslodavac: Hrvatski Crveni križ, Gradsko Društvo Crvenog križa Jastrebarsko
________________________________________
Kontakt:
• osobni dolazak: VLADKA MAČEKA 2, JASTREBARSKO
• pismena zamolba: VLADKA MAČEKA 2, JASTREBARSKO 10450
• e-mailom: crveni.kriz.jastrebarsko@gmail.com