Novosti

PREVENCIJA TRGOVANJA LJUDIMA

PREVENCIJA TRGOVANJA LJUDIMA – Trgovanje ljudima je ozbiljan društveni problem jer najdrastičnije ugrožava osnovna ljudska prava. Mihaela Čeh završila je za voditeljicu programa Prevencija trgovanja ljudima u Ljetnoj školi u Orahovici tako da smo obišli trećaše u PŠ Domagović, PŠ Vukšin Šipak,PŠ Bratina, PŠ Kupinec i PŠ Repišće.
Trećaši su se upoznali s mišicom Milicom i njezinim zgodama i nezgodama u parku te kako se ponašati ukoliko se izgube.