Tko smo? - GDCK Jaska

Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko je humanitarna, dobrovoljna udruga u sklopu nacionalnog društva.
Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko provodi svoju djelatnost prema Ženevskim konvencijama, Dopunskim protokolima, Statutu međunarodnog Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, te prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, Statutu Hrvatskog Crvenog križa i Statutu Crvenog križa Jastrebarsko.

Hrvatski Crveni križ je uz vatrogasce jedina udruga za koju je Sabor izglasao poseban zakon. Novi zakon o Hrvatskom Crvenom križu donesen je 28. svibnja 2010. godine, a zadnje izmjene u Statutu Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarsko rujnu 2015.
Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko djeluje po osnovnim načelima Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, a to su:

• humanost
• nepristranost
• neutralnost
• nezavisnost
• dobrovoljnost
• jedinstvo
• univerzalnost

 

GDCK Jastrebarsko, kao pravna osoba djeluje samostalno od lipnja 1996. godine, sa sjedištem u Jastrebarskom, Vladka Mačeka 2, a program rada ostvaruje za područje grada Jastrebarsko te općina Klinča Sela, Krašić, Pisarovina i Žumberak. Dio je Županijskog Crvenog križa.