Novosti

Svjetski dan prve pomoći

Svjetski dan prve pomoći – U cilju ukazivanja na važnost prve pomoći, s obilježavanjem Dana posvećenog Prvoj pomoći započelo se na inicijativu 16 europskih društava Crvenog križa 2000. godine. Budući da je manifestacija u 2002. godini prerasla europske okvire i proširila se po cijelom svijetu, od 2003. se obilježava kao Svjetski dan. Cilj obuke građana je pripremiti obične ljude, neprofesionalce, da spremno pristupe ozlijeđenoj ili naglo oboljeloj osobi i pravilno pruženom pomoći spase život ili skrate vrijeme liječenja i oporavka.
Svake godine izabire se druga ciljana skupina vulnerabilnih građana prema kojoj je posebno usmjerena akcija. Svjetski dan prve pomoći obilježava se svake godine drugu subotu u mjesecu rujnu. Ove godine se obilježavao pod geslom „Prva pomoć i sigurnost na cestama“ i to je bila prilika da Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko ukaže na važnost promicanja odgovornog ponašanja u prometu i poticanju građana na učenje vještina prve pomoći.
Svjetski dan prve pomoći bio je posvećen osjetljivim skupinama, djeci, te je na taj način i GDCK sprovelo svoje aktivnosti i u razdoblju od 8. do 15. rujna u OŠ Klinča Sela ( PŠ Repišće i PŠ Kupinec ), u OŠ Vladimira Nazora (te u PŠ Bratina i PŠ Donja Kupčina), u OŠ Ljube Babića u Jastrebarskom ( PŠ Domagović, PŠ Desinec, PŠ Čeglje, PŠ Sveta Jana, PŠ Petrovina, PŠ Volavje, PŠ Cvetković i PŠ Plešivica) te u OŠ Kardinala Alojzije Stepinca u Krašiću ( PŠ Prekrižje i PŠ Vukšin Šipak). Kako bi najbolje naglasili važnost prve pomoći GDCK Jastrebarsko je provelo radionice prevencije nesreća u prometu za djecu prvih razreda uz pomoć slikovnice iz edicije Pomozimo medi Jurici „Na putu do škole“.

Svako dijete je dobilo na poklon slikovnicu tako da im uvijek bude dostupan materijal o važnosti prevencije ozljeda i pravilnog načina pružanja prve pomoći.

Učenici su sudjelovali zajedno sa svojim učiteljicama u svim aktivnostima te smo na taj način napravili taj važan prvi korak, a to je da djeca od malena trebaju biti na oprezu i biti svjesni važnosti prve pomoći.