GDCK Jaska

AKCIJA DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI

Akcija dobrovoljno darivanja krvi održat će se tri dana u Centru za kulturu
Jastrebarsko, od 24. do 26. travnja 2023. godine. U ponedjeljak 24. travnja krv će se
moći darivati od 8:00 do 15:00 sati, uz pauzu od 11:30 do 12:00 sati. U utorak 25. i u
srijedu 26. travnja akcija će biti od 12:00 do 18:30 sati, s pauzom od 14:30 do 15:00
sati. Pozivamo sve koji su u mogućnosti da se odazovu i na taj način nekome spase
život!