Akcije dobrovoljnog darivanja krvi

Akcije dobrovoljnog darivanja krvi – Tradicionalna je i vrlo važna aktivnost za funkcioniranje Hrvatskog zdravstva. U toj aktivnosti Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko direktno je vezano za Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu u suradnji s kojim dogovaramo termine i broj potrebnih doza krvi.