Međunarodno humanitarno pravo, ljudska prava te rad i usluge službe traženje

Funkcija ove službe je obavješćivanje o žrtvama rata zaštićenim Ženevskim konvencijama i Dopunskim protokolima, u svrhu ostvarivanja prava predviđenih tim konvencijama ( uspostavljanje kontakta, pronalaženje svojih bližnjih, spajanje obitelji, primanje i odašiljanje obiteljskih poruka, diseminacija znanja o humanitarnom pravu i Ženevskim konvencijama među stanovništvom ).

Potrebitost ove službe najbolje se pokazala tijekom domovinskog rata kada smo razmijenili i distribuirali na tisuće obiteljskih poruka u područja zahvaćena ratom, u vrijeme kada redovita pošta nije funkcionirala.

Isto tako je pokrenuto na desetke traženja za nestalim osobama. Još su u tijeku postupci traženja za nestalim u domovinskom ratu.