O nama

Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko je humanitarna, dobrovoljna udruga u sklopu nacionalnog društva.
Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko provodi svoju djelatnost prema Ženevskim konvencijama, Dopunskim protokolima, Statutu međunarodnog Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, te prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, Statutu Hrvatskog Crvenog križa i Statutu Crvenog križa Jastrebarsko.

Hrvatski Crveni križ je uz vatrogasce jedina udruga za koju je Sabor izglasao poseban zakon. Novi zakon o Hrvatskom Crvenom križu donesen je 28. svibnja 2010. godine, a zadnje izmjene u Statutu Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarsko rujnu 2015.
Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko djeluje po osnovnim načelima Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, a to su:

• humanost
• nepristranost
• neutralnost
• nezavisnost
• dobrovoljnost
• jedinstvo
• univerzalnost

GDCK Jastrebarsko, kao pravna osoba djeluje samostalno od lipnja 1996. godine, sa sjedištem u Jastrebarskom, Vladka Mačeka 2, a program rada ostvaruje za područje grada Jastrebarsko te općina Klinča Sela, Krašić, Pisarovina i Žumberak. Dio je Županijskog Crvenog križa.

Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko djeluje na temelju Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN71/10), Zakona o udrugama (74714), Statuta Hrvatskog Crvenog križa i Statuta GDCK Jastrebarsko.

TIJELA GDCK JASTREBARSKO

Skupština Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarsko je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarsko. Skupština broji najviše do 19 zastupnika.

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Jastrebarsko iz prethodno dostupnog poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje GDCK Jastrebarsko.

Članovi Skupštine:

Petar Bereček, Martina Šolčić, Daliborka Turk, Klementina Stepinac, Zdenko Štetner, Stjepan Pankretić, Stjepan Radelja, Monika Mačešić, Janko Golubić, Dunja Vlašić, Josip Vlašić, Darko Vancaš, Željko Idžaković, Maja Mesic, Snježana Pavković, Tea Igrčić, Miro Marinović, Nikolina Kostelac i Ines Medenjak.

(2020. - 2024.)

Predsjednik Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarsko je predsjednik Skupštine i predsjednik Odbora. Predstavlja i zastupa društvo, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Odbora, potpisuje odluke i druge dokumente koje donose ova tijela, obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština i Odbor.

Predsjednik GDCK Jastrebarsko: Petar Bereček (2020. - 2024.)

Potpredsjednik Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarsko u slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika na duže vrijeme ima sve ovlasti predsjednika.

Potpredsjednik GDCK Jastrebarsko: Martina Šolčić (2020. - 2024.)

Odbor je izvršno tijelo Skupštine odgovorno za rad između sjednica Skupštine koje brine o provođenju opće politike društva i nadzire operativno rješavanje svih pitanja tijekom poslovne godine u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama Skupštine. Odbor ima 7 članova.

Članovi Odbora:

Petar Bereček, Martina Šolčić, Klementina Stepinac, Daliborka Turk, Stjepan Radelja, Snježana Pavković i Janko Golubić

(2020. - 2024.)

Nadzorni odbor Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarsko nadzire financijsko-materijalno poslovanje Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarsko, a o svom radu izvještava Odbor i Skupštinu. Nadzorni odbor ima 3 člana.

Članovi Nadzornog odbora:

Tea Igrčić (predsjednica),  Nikolina Kostelac,  Janko Golubić

(2020. - 2024.)

Ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarsko, predstavlja i zastupa društvo, rukovodi radom ureda i odgovoran je za provedbu zadataka koji su povjereni uredu te provodi odluke tijela Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarsko. Ovlašteni je predstavnik društva u odnosu na treće strane i za svoj rad odgovara Odboru i Skupštini i Glavnom odboru Hrvatskog Crvenog križa.

Ravnatelj: Dunja Vlašić  (2020. - 2024.)