GDCK Jaska

PREVENCIJA TRGOVANJA LJUDIMA

Trgovanje ljudima kao jedan od najtežih zločina i oblika kršenja ljudskih prava, sve  je prisutniji problem u cijelome svijetu. Ono uključuje vrbovanje, transport ili iskorištavanje djece, žena i muškaraca, primjenom raznih sredstava kao što su prisila, prijetnja, otmica ili prijevara,u svrhu prostitucije, spolnog iskorištavanja, prisilnog rada, trgovanja organima i sličnim zločinima, u cilju ostvarenja osobne dobiti u obliku novca ili besplatnog rada i usluga.

Žrtvom trgovanja ljudima mogu postati svi, no puno češće su to žene, djeca i mladi. Također, s obzirom na sve češću praksu odlaska mladih u inozemstvo zbog studiranja ili rada, često se događa da upravo oni postaju laka meta trgovanja ljudima.

Kako bi se podigla svijest o postojanju takvih zločina i važnosti spomenute teme, Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko svake godine educira djecu i mlade o prevenciji trgovanja ljudima. Tako je 2. i 9. ožujka 2023. godine održano ukupno 5 predavanja u „SŠ Jastrebarsko“, na kojima su sudjelovali učenici iz 3.-ih razreda gimnazije i strukovnih odjela. Učenici su imali priliku naučiti što je trgovanje ljudima, u kojim se zemljama najčešće događa i tko su žrtve, koji su oblici trgovanja te kako Crveni križ odgovara na zločin trgovanja ljudima. Također, naglašava se važnost čuvanja osobnih podataka i osobnih dokumenata, kao i važnost provjere agencija i poslovnih ugovora kod zapošljavanja. S obzirom na sve veći razvoj tehnologije i svakodnevno korištenje interneta i društvenih mreža, Crveni križ savjetuje mlade kako se ponašati i sigurnije koristiti Internet, a posebno im se ukazuje i na načine prepoznavanja mogućih trgovaca ljudima te kome se obratiti za pomoć u slučaju prepoznavanja mogućnosti zločina.