PROVEDBA OBUKE JASKANSKIH PRIPADNIKA CIVILNE ZAŠTITE